Optymistyczne Przedszkole - Archiwum: 2009          2010          2011          
„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi,
więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa,
utrzymują więź ze swoimi dziećmi,
a nawet dłużej żyją.”

                          Alan Loy Mc Ginnis


11 lutego 2008 roku nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu
OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot.
Tego dnia odbyło się szkolenie członków Rady Pedagogicznej, które poprowadziła pani
Mirela Nawrot. Podczas tego spotkania szukałyśmy odpowiedzi na pytania:
• Jak zostać optymistycznym nauczycielem?
• Co można zrobić, aby nasze przedszkolaki wyrosły na optymistycznych dorosłych?


W pierwszej części spotkania, pani Mirela zaprezentowała wszystkim główne założenia
 programu, który ma za zadanie dostrzegać i wzmacniać sukcesy każdego wychowanka,
 uczyć go bycia asertywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”:
• rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości;
• nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach;
• swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań;
• rozwijanie zainteresowań i talentów;
• rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
• tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi;
• nauka życzliwości, przyjaźni oraz niesienia pomocy innym.

W dniu rozpoczęcia realizacji programu p. Mirela Nawrot na ręce dyrekcji przedszkola
p. Bożeny Grałek i najmłodszej nauczycielki p. Małgosi Fajfer przekazała tablice z logo
 „Optymistycznego Przedszkola” oraz niebieskie pudełko zawierające pakiet edukacyjny.

Niebieskie pudełko to pudełko szczęścia, które tak jak tęcza zawiera siedem kolorów.

Kolor czerwony – najlepszy to wychowanie;
Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie;
Kolor żółty – to sukces każdego dziecka;
Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności;
Kolor niebieski – optymistyczni rodzice;
Kolor granatowy – optymistyczny personel;
Kolor fioletowy – promocja.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej, ciepłej, optymistycznej atmosferze.
Cały personel pedagogiczny jest przekonany, że "Optymistyczne Przedszkole"
to już nasz program. Mamy mnóstwo pomysłów i optymistycznie patrzymy w przyszłość.

22 luty 2008 rok
Tego dnia pani dyrektor Bożena Grałek zorganizowała spotkanie Rady Pedagogicznej
i personelu już OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA NR 20 w celu zapoznania z projektem
programu. Na spotkaniu omawiane były założenia z CZERWONEJ TECZKI.

Każdy pracownik otrzymał od dyrekcji czerwone serduszko ze swoim imieniem.
Na stole były rozłożone kwiaty, świece, obrus, serca…Wszystko w kolorze czerwonym,
który był przewodnim kolorem tego „magicznego” spotkania…

Podczas spotkania nauczycielki rozważały na temat cech optymistycznego wychowanka
i przedszkola. Na koniec zmierzyły swój optymizm i … okazało się, że wcale nie jest
z Nami aż tak źle. 

Cały personel przedszkola podczas tego „ciepłego” spotkania nie tylko poszerzył swoje
wiadomości, ale także odkrył nowe spojrzenie na swoje nawyki i zachowania.
 
Spotkanie to dostarczyło Nam miłych wrażeń i chęci do dalszej pracy…

8 kwiecień 2008 rok
W przedszkolu odbyły się pierwsze warsztaty z rodzicami pod hasłem:
„JAK WYCHOWAĆ OPTYMISTĘ ?”

Dyrektor przedszkola wraz z doradcą wychowania przedszkolnego z P. Jolantą Kieraś
zaprezentowały pokaz multimedialny w celu ukazania rodzicom szczegółów programu,
do którego przystąpiłyśmy. Na spotkaniu został również przedstawiony program
wychowawczy Optymistycznego Przedszkola Nr 20 opracowany przez nauczycielki
przedszkola jako innowacja pedagogiczna.
„Chcąc wychować optymistę, zacznij od optymistycznego wychowania samego siebie!”
Poprzez takie hasło rodzice naszych pociech mieli okazję sprawdzić swój poziom
optymizmu. Podane przez dyrekcję wyniki maja stać się „siłą wychowawczą”
w stworzeniu optymistycznej rodziny.


9 kwiecień 2008 rok

W dzisiejszym dniu nastąpiła inauguracja programu „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor przedszkola.
 
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Pani Halina Szczucińska – Naczelnik Wydziału Edukacji
Pani Bożena Śnioszek – Inspektor Wydziału Edukacji
Pani Justyna Łomża – Kierownik Biblioteki dla dzieci i młodzieży
Pani Małgorzata Przedbora – Dyrektor Optymistycznego Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Maz.

Goście w skupieniu wysłuchali prelekcji odnośnie założeń programu.


Na uroczystości nie zabrakło optymistycznych nauczycielek, które wspólnie z udziałem
 dyrekcji przedstawiły krótkie optymistyczne bajki.
Następnie nadszedł czas na punkt kulminacyjny spotkania! Pani dyrektor oficjalnie
dokonała odsłonięcia logo OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA NR 20 podczas,
 którego nasi goście w raz z małymi optymistami wspólnie odśpiewali
optymistyczną piosenkę, której słowa napisała nauczycielka -P. Anna Plich.

„ Bo ja chodzę do dwudziestki
domku optymistycznego.
Dla mnie nie ma rzeczy trudnych
Ja nie boje się niczego!...”

pobierz cały tekst piosenki

15 kwiecień 2008 rok

Dziś odbył się marsz „happening” OPTYMISTÓW Z „20”- tki połączony
 z inauguracją programu. Przedszkolaki optymistycznym korowodem wyruszyły
przez miasto, rozdając mieszkańcom naszego miasta żółte słoneczka
 z optymistycznymi hasłami:

• „BĄDŹ  OPTYMISTĄ ! „
• „OPTYMIŚCI  ŻYJĄ  LEPIEJ!”
• „UŚMIECHNIJ  SIĘ!”
• „OPTYMIŚCI  ŻYJĄ  DŁUŻEJ!”DZIECI  CHCIAŁY  ZASYGNALIZOWAĆ  CAŁEMU  ŚWIATU  SWÓJ  OPTYMIZM,
 RADOŚĆ,  POGODĘ  DUCHA, KTÓRĄ  NOSZĄ  W  SERCU!

Grupa sześciolatków odwiedziła pana Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego 
P. Waldemara Wendrowskiego, który przywitał ich uśmiechem.


Grupa integracyjna z „optymistyczna nutą” odwiedziła zaprzyjaźniony Ośrodek Rehabilitacji
 Osób Niepełnosprawnych, gdzie naszym przyjaciołom przekazały optymistyczne słowa!

29 maj 2008 rok

Realizując zadania czerwonej teczki  panie: Renata i Dorota postanowiły udowodnić,
że wychować optymistów można również wierszem. W naszym Optymistycznym Przedszkolu
odbył się V  Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski
pt: „OPTYMISTYCZNE  WIERSZE”.
Nie tylko my chcemy być optymistami.
Przekonaliśmy do tej postawy naszych kolegów i koleżanki z innych placówek. Recytowane
przez dzieci wiersze były w takim samym stopniu optymistyczne co Nasze Przedszkole6 - 7 czerwiec 2008 rok

W tych dniach dyrektor  naszego przedszkola p. Bożena Grałek i nauczyciel specjalista
 p. Dorota Paś wzięły udział w VI Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli w Warszawie-Sękocinie.
W czasie warsztatów uczestniczki w małych zespołach omawiały plusy i minusy nowej
 Podstawy Programowej.

 

12 listopad 2008 rok

W tym dniu nauczycielki z grupy integracyjnej: p. Wioleta i p. Dagmara zorganizowały
spotkanie rady pedagogicznej w celu przedstawienia realizacji projektu TECZKI  ŻÓŁTEJ.
SUKCES  DZIECKA  TO  NASZ  SUKCES!Optymizmem dzielimy się z innymi

28 listopada
odbyło sie andrzejkowo - bajkowe spotkanie optymistów.
Nauczycielki z grupy 5-latków - pani Beata i pani Ewa,zaprosiły do przedszkola
dzieci w wieku przedszkolnym z pobliskiego osiedla.
Nauczycielki przebrane za wróżki i kota opowiedziały dzieciom gdzie mieszka
"Wesoła Bajeczka" i w ten sposób odbyła sie podróż w krainę basni i bajek.
W trakcie spotkania do wspólnej zabawy włączyli sie także rodzice, którzy chętnie
uczestniczyli we wrózbach andrzejkowych.
Na koniec wrózka wyczarowała dla wszystkich słotkie niespodzianki.
Tego dnia andrzejkowych atrakcji nie zabrakło takze w grupie integracyjnej,
która do zabawy zaprosiła swoich przyjaciół
- dzieci z Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych.